سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
فروشگاه آنلاین مرسو
میان او و حقّ انگاشتن باطل، جدایی می اندازد [امام صادق علیه السلام ـ درباره گفته خدای « بدانید که خداوند میان انسان و دلش جدایی می اندازد» فرمود]