سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
بر [شمار] برادران خود بیفزایید ؛ زیرا هرمؤمنی را در روز قیامت، شفاعتی است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]