سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
درب کنسرو بازکن برقی
خدا بر عهده نادانان ننهاد که دانش آموزند تا بر عهده دانایان نهاد که بدانان بیاموزند . [نهج البلاغه]