سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
mp3 player شوکر
سه چیز، دشمنی به بار می آورد : نفاق، ستمگری و خودبینی . [امام صادق علیه السلام]