سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
همنشین بى خرد مباش که او کار خود را براى تو آراید و دوست دارد تو را چون خود نماید . [نهج البلاغه]