سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آن که آرزو را دراز کرد ، کردار را نابساز کرد . [نهج البلاغه]