سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
نیکوکار از کار نیک بهتر است ، و بد کردار از کار بد بدتر . [نهج البلاغه]