سفارش تبلیغ
صبا
دانش، فراوان است و کردار، اندک . [امام علی علیه السلام]