سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
جانها، طبیعت های بدی دارند و حکمت است که از آنها باز می دارد . [امام علی علیه السلام]