سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هان! مبادا کسی که نمی داند، از فرا گرفتن شرم بدارد ؛ چرا که ارزش هرانسان، چیزی است که می داند . [امام علی علیه السلام]