سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
[ و فرمود : ] مرگ نزدیک است و همصحبتى دنیا اندک . [نهج البلاغه]