سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
mp3 player شوکر
مرد را سرزنش نکنند که چرا حق خود را دیر درخواست نمود ، بلکه او را عیب کنند که دست بدانچه از آن او نیست گشود . [نهج البلاغه]