سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
آن را که نانخور کم است یکى از دو توانگرى‏اش فراهم است . [نهج البلاغه]