سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
چنگ در پیمانهاى کسانى در آرید که چشم وفا از ایشان دارید . [نهج البلاغه]