سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
پاداش بزرگ، همراه بلای بزرگ استو خداوند، مردمی را دوست نمی دارد، مگر آن که مبتلایشان می کند . [.امام صادق علیه السلام]