سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
ساعت دماسنج
برترین صدقه آن است که فرد مسلمان دانشی را فراگیرد، سپس آن را به برادر مسلمانش بیاموزد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]