سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
آن که مصیبتهاى خرد را بزرگ داند ، خدا او را به مصیبتهاى بزرگ مبتلا گرداند . [نهج البلاغه]