سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
دوستترا چندان دوست مدار مبادا که روزى دشمنت شود و دشمنت را چندان کینه مورز که بود روزى دوستت گردد . [نهج البلاغه]