سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
آن که کرده وى او را بجایى نرساند نسب او وى را پیش نراند . [نهج البلاغه]